วีดีโอการบำรุงรักษา

Ep.1 เตรียมความพร้อมก่อนใช่งาน

Ep.2 การปรับตั้งเบรกแทรกเตอร์รุ่น L

Ep.3 กรองดักน้ำแทรกเตอร์รุ่น L

Ep.4 การเป่ากรองอากาศ และตะแกรงดักดอกหญ้า

Ep.5 การปรับตั้งคานล้อหน้า

Ep.6 การเปลี่ยนกรองไฮดรอลิค

Ep.7 การเช็คระบบไฟส่องอุปกรณ์ต่อพ่วง

Ep.8 เครื่องพิเศษในการถอดเดื่อยหมู รุ่น แอล

Ep.9 ถอดซีลล้อหน้า ด้วยอุปกรณ์พิเศษ

Ep.10 การแก้ปัญหาเบื้องต้นเมื่อรถสตาร์ทไม่ติด

Ep.11 การล๊อคเบรค และล๊อคคลัทข์ แทรกเตอร์คูโบต้า

Ep.12 การปรับอัตราการตกของอุปกรณ์ต่อพ่วง แทรกเตอร์คูโบต้า