กิจกรรมและข่าวสาร เดือนมกราคม 2565

บริษัทคูโบต้าเพชรบูรณ์มอบกระเป๋านักเรียนให้แก่น้องๆ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

ประจำปี 2565 ภายใต้มาตราการการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 บริษัทคูโบต้าเพชรบูรณ์สาขาเมือง มอบกระเป๋านักเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านกองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 7 มกราคม 2565 บริษัทคูโบต้าเพชรบูรณ์สาขาบึงสามพัน มอบกระเป๋านักเรียนให้โรงเรียนบ้านตะกุดหิน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 11 มกราคม 2565 บริษัทคูโบต้าเพชรบูรณ์สาขาบึงสามพัน มอบกระเป๋านักเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านซับเดื่อ​ ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 18 มกราคม 2565 บริษัทคูโบต้าเพชรบูรณ์ได้นำกระเป๋านักเรียนและขนมไปมอบให้แก่น้องน้องๆ โรงเรียนบ้านกกจั่น ต.พระพุทธบาท และโรงเรียนธาราคีรี ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เนื่องในโอกาสวันเด็กประจำปี 2565 ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

11 มกราคม 2565 บ.คูโบต้าเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมสาธิต การใช้งานเครื่องหว่านปุ๋ย FS300 ณ บริษัทถกลศรีฟาร์ม ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

กิจกรรมและข่าวสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทคูโบต้าเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมคูโบต้าสุขใจ ณ บ้านเขาบ่อทอง ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โดยมีลูกค้าคูโบต้าให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และลูกค้าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทคูโบต้าเพชรบูรณ์สาขาหล่มสัก จัดกิจกรรมคูโบต้าสุขใจ ณ บ้านห้วยอีจีน ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โดยมีลูกค้าคูโบต้าให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และลูกค้าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี