🎉 ฤกษ์ออกรถครึ่งปีหลัง ปี2566 🎉

ความเชื่อเรื่องฤกษ์มงคล

ความเชื่อเกี่ยวกับฤกษ์มงคลมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว ไม่ว่าจะเป็นฤกษ์ในการกระทำใดๆ หรือในวันสำคัญต่างๆ ก็ตาม เช่น ฤกษ์งานแต่งงาน ฤกษ์วันขึ้นบ้านใหม่ และในปัจจุบันก็มีฤกษ์วันออกรถด้วย ฤกษ์มีความหมายว่าการมองดู การพิจารณาหาวันและเวลาที่เหมาะสมแก่การประกอบพิธีมงคลนั้นๆ โดยจะเรียกว่า “ฤกษ์งามยามดี” ก็ต่อเมื่อทุกอย่างสมบูรณ์ไม่มีอะไรขาดตกบกพร่อง ไม่ว่าจะเป็นวัน เวลา สถานที่ บุคคล และสิ่งของประกอบการทั้งหลาย แต่หากมีอะไรที่ยังขาดจะถือว่าเป็นฤกษ์ไม่ดีนั่นเอง

การหาฤกษ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

(ขอบคุณข้อมูลจาก: http://www.muangphon.go.th/)


ความหมายของฤกษ์ (ดิถีมงคล) ๕ ประการ 

ก่อนอื่นเลย เราควรมาดูความหมายของฤกษ์ต่าง ๆ ดูก่อน เพื่อจะได้รู้ว่าฤกษ์แต่ละยามนั้นมีความหมายและจะส่งผลต่อชีวิตเราอย่างไรบ้าง ดังนี้

🎉 ฤกษ์ออกรถมงคลปี 2566 🎉

🎉เมื่อเข้าใจเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับฤกษ์มงคลแล้ว ก็มาเช็คกันเลยว่าฤกษ์มงคลสำหรับการออกรถปี 2566 มีวันไหนบ้าง จะได้วางแผนกันได้อย่างถูกต้องครับ✨🎉


ขอบคุณข้อมูลจาก  https://horoscope.trueid.net/detail/R69GXZ47VW3D